ثبت بیماری های مادر زادی قلب

ببماریهای مادرزادی قلب (CHD) یکی از شایعترین آنومالی های شناخته شده مادرزادی می باشند. هر چند در اغلب موارد این بیماریهای خفیف هستند ولی در برخی موارد نیاز به اقدام تشخیصی و درمانی سریع داشته و ممکن است درمان یا ترمیم آنها در چندین مرحله یا نوبت انجام گیرد. یکی از الزامات اصلی برای متولیان امر بهداشت و درمان هر جامعه، داشتن آمار صحیحی از انواع و شدت مختلف هر بیماری است. در کشور ما تا کنون ثبت موارد CHD وجود نداشته است و اطلاعات جامعی از انواع این بیماری ها و شدت آن و نیاز به اقدامات درمانی و جراحی در کشور وجود ندارد که این امر باعث آغاز ثبت بیماریهای مادرزادی قلب در قالب ثبت جامع بیماریهای قلبی عروقی PROVE گردید. از دیگر اهداف این ثبت، پیگیری این بیماران از نظر بروز عوارض، بستری های مجدد، مرگ و میر و موارد دیگر می باشد. 

خانه

ثبت سندرم های حاد كرونر

ثبت حوادث عروقی مغز

ثبت نارسايي قلبي

ثبت فيبريلاسيون دهليزي

ثبت مداخلات كرونر

ثبت بيماريهاي مادرزادي قلب