ثبت حوادث عروقی مغز

سكته مغزي سومین علت مرگ و مير بعد از بيماريهاي قلبي و سرطان و شايعترين اختلال ناتوان كننده بيماريهاي مغز و اعصاب مي باشد و ميزان وقوع آن پس از 55 سالگي به ازاي هر دهه سن تقريبا دو برابر مي شود. یکی از الزامات اصلی هر جامعه، داشتن آمار صحیحی از انواع و فاكتورهاي خطر هر بیماری جهت مدیریت و درمان كارامدتر بیماران مذکور مي باشد. لذا نظام ثبت حاضر با هدف طراحی و راه اندازی نظام ثبت اطلاعات گروههای مختلف بیماریهای عروقی مغز با استفاده از پروتکل سازمان جهانی بهداشت WHO/STEPS، کنترل کیفی و مدیریت داده ها، تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده، تدوین گردیده است.

از طرف دیگر ثبت استروک در واحد سورویلانس پژوهشکده قلب و عروق اصفهان از 12 سال پیش شروع و با استفاده از پروتکلWHO/MONICA، تاکنون 22400 مورد استروک ثبت و اطلاعات آنان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

خانه

ثبت سندرم های حاد كرونر

ثبت حوادث عروقی مغز

ثبت نارسايي قلبي

ثبت فيبريلاسيون دهليزي

ثبت مداخلات كرونر

ثبت بيماريهاي مادرزادي قلب