ثبت نارسایی قلبی

بیماری نارسایی قلبی از مهمترین و شایع ترین بیماری های  جوامع بشری بوده و علاوه بر آمار بالای مرگ و میر و بستری، از علل عمده ناتوانی و از کار افتادگی نیز می باشد. افزایش تعداد سالمندان جمعیت  جهان و انتقال هرم سنی از جوانی به پیری و نیز بهبود روش های تشخیصی و درمانی در بیماران قلبی عروقی و به دنبال آن افزایش طول عمر آنان، منجر به افزایش شمار بیماران نارسایی قلبی شده واین امر لزوم پرداختن به این بیماری را بیشتر می کند. در دست داشتن نظام صحیح و جامع ثبت اطلاعات بیماران نارسایی قلبی و تحلیل مستمر داده های منتج، پیش نیاز ارتقای کیفیت خدمات درمانی و پژوهش های کاربردی در این زمینه است. 

خانه

ثبت سندرم های حاد كرونر

ثبت حوادث عروقی مغز

ثبت نارسايي قلبي

ثبت فيبريلاسيون دهليزي

ثبت مداخلات كرونر

ثبت بيماريهاي مادرزادي قلب