افتخارات

  • اولین ثبت جامع بیماریهای قلبی عروقی در کشور و منطقه مدیترانه شرقی
  • پیوند با طرح ثبت بیماریهای قلبی عروقی در اروپا
  • برگزاری اولین کارگاه کشوری ثبت بیماریهای قلبی عروقی

 

برخی از اظهار نظرهای مقامات مسئول در خصوص ثبت بیماریهای قلبی عروقی کشور

  • فیلم مصاحبه با ...................
  • فیلم مصاحبه با ....................

خانه

ثبت سندرم های حاد كرونر

ثبت حوادث عروقی مغز

ثبت نارسايي قلبي

ثبت فيبريلاسيون دهليزي

ثبت مداخلات كرونر

ثبت بيماريهاي مادرزادي قلب