مراكز شركت كننده

پس از دریافت درخواست همکاری از طرف مراکز، تأیید صلاحیت، تأمین بودجه و آغاز بکار آنها اطلاع رسانی می گردد.

خانه

ثبت سندرم های حاد كرونر

ثبت حوادث عروقی مغز

ثبت نارسايي قلبي

ثبت فيبريلاسيون دهليزي

ثبت مداخلات كرونر

ثبت بيماريهاي مادرزادي قلب