مجریان و همکاران

اعضاي ثبت و شورا ها

شورای راهبردی

 

 • کمیته کنترل کیفی
 • ثبت نارسایی قلب
  • دکتر محمد گرک یراقی
  • دکتر داوود شفیعی
  • مهشید گیوی
  • فرزانه نیلفروش زاده
  • لیلا واعظ دلیلی
  • زهرا قربانی
 • ثبت حوادث عروقی مغز
  • دکتر محمد سعادت نیا
  • مهشید گیوی
  • لیلا دهقانی
  • مهتاب سپاهی فر
 • ثبت فیبریلاسیون دهلیزی
  • دکتر امیرحسین ازهری
  • دکتر محمدرضا سمیعی نسب
  • هادی زارعی
  • مریم قربانی
 • ثبت سندروم های حاد کرونر
  • دکتر معصومه صادقی
  • دکتر اعظم سلیمانی
  • دکتر امیرحسین میرمحمد صادقی
  • ندا درستکار
  • مائده آزرم
  • زهرا کیانی
 • ثبت بیماری های مادر زادی قلب
  • دکتر محمدرضا صبری
  • دکتر محسن حسین زاده
  • دکتر علیرضا احمدی
  • دکتر مهدی قادریان
  • دکتر بهار دهقان
 • ثبت مداخلات کرونر
  • دکتر علیرضا خسروی
  • دکتر مسعود پورمقدس
  • دکتر نوید پایداری
  • دکتر علی اشرفی
  • نجمه گلی
 • کمیته طراحی سایت
  • دکتر نوید پایداری
  • سید عبداله احمدی
  • مهشید گیوی
  • دکتر نضال صراف زادگان
  • سونیا زرفشانی
  • دکتر حمیدرضا روح افزا
  • مهندس پژمان درخش
  • مهندس دیبا داروور
 • کمیته آمار و اپیدمیولوژی
  • دکتر قاسم یادگارفر
  • فاطمه نوری
  • مرضیه طاهری
 • کمیته مالی و اداری
  • دکتر احمد جمشیدی
  • حسن علیخاصی
  • دکتر حمیدرضا روح افزا
  • شراره ناظم زاده

 

 

خانه

ثبت سندرم های حاد كرونر

ثبت حوادث عروقی مغز

ثبت نارسايي قلبي

ثبت فيبريلاسيون دهليزي

ثبت مداخلات كرونر

ثبت بيماريهاي مادرزادي قلب