رياست

دکتر نضال صراف زادگان

متخصص داخلی – فوق تخصص قلب و عروق

استاد گروه قلب - دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رئیس پژوهشکده قلب و عروق اصفهان

 

پست الکترونیک:

nsarrafzadegan@gmail.com

zarfeshani89@gmail.com

شماره تماس:  03133377889

شماره دورنگار:  03133373435

رزومه

دیبا داروور

خانه

ثبت سندرم های حاد كرونر

ثبت حوادث عروقی مغز

ثبت نارسايي قلبي

ثبت فيبريلاسيون دهليزي

ثبت مداخلات كرونر

ثبت بيماريهاي مادرزادي قلب