ساختار ثبت

بیماری های قلبی عروقی از مهمترین و شایع ترین بیماری های  جوامع بشری بوده و علاوه بر آمار بالای مرگ و میر و بستری، از علل عمده ناتوانی و از کار افتادگی نیز می باشند. در خصوص بیماری های قلبی عروقی تحقیقات گسترده ای انجام شده و روشهای درمانی متعددی برای درمان آنها مورد استفاده قرار می گیرد، اما هنوز این بیماریها به عنوان یک مشکل بهداشتی قابل توجه در سرتاسر جهان من جمله کشور ایران مطرح است. در دست داشتن نظام صحیح ثبت اطلاعات بیماران قلبی عروقی و تحلیل مستمر و سیستماتیک داده های منتج، پیش نیاز ارتقای کیفیت خدمات درمانی و پژوهش های کاربردی در این زمینه است. طرح حاضر با هدف طراحی و راه اندازی نظام ثبت اطلاعات گروههای مختلف بیماریهای قلبی عروقی، کنترل کیفی و مدیریت داده ها و سپس تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده، تدوین گردیده است. با اجرای این طرح، گام مؤثری در جهت مدیریت و درمان بهتر و صحیح تر بیماران مذکور برداشته خواهد شد.

طرح ساختار

خانه

ثبت سندرم های حاد كرونر

ثبت حوادث عروقی مغز

ثبت نارسايي قلبي

ثبت فيبريلاسيون دهليزي

ثبت مداخلات كرونر

ثبت بيماريهاي مادرزادي قلب