ويژگي ها

  • اولین نظام جامع ثبت بیماریهای قلبی عروقی در کشور و در منطقه مدیترانه شرقی بوده كه از کنترل کیفی نظام ­مند و مستمر سود مي برد (طرح های قبلی به ثبت یک یا چند بیماری قلبی عروقی پرداخته و کلیه این بیماریها را پوشش نداده است).

  • کنترل کیفی مستمر توسط کمیته کنترل کیفی که از آغاز طرح با بررسی روایی بخش های مختلف پرسشنامه ها و سپس به دنبال انجام کلیه مراحل اجرایی هر کدام از ثبت ها نیز تداوم داشته است، ارزشیابی خارجی ثبت ها نیز بخشی از فعالیت این کمیته می باشد.

  • همکاری بیشتر اعضای هیئت علمی گروه قلب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در انجام طرح براساس زمینه های مورد علاقه و تخصصی آنها

  • ارتباط برخی از زیرمجموعه های این طرح با ثبت های جهانی و فعالیت همزمان با آنها، از جمله ثبت فیبریلاسیون دهلیزی و سندرم های حاد کرونر

  • افزایش توانمندی تیم اجرایی و دانشجویان دکترای پژوهشی در انجام طرح های بزرگ در سطح استانی یا کشوری

  • ایجاد بستری مناسب از اطلاعات دقیق و مدیریت شده جهت دستیابی سایر محققین و سیاست گزاران در سطح بیمارستانی، استانی یا در سطح کلان کشوری

خانه

ثبت سندرم های حاد كرونر

ثبت حوادث عروقی مغز

ثبت نارسايي قلبي

ثبت فيبريلاسيون دهليزي

ثبت مداخلات كرونر

ثبت بيماريهاي مادرزادي قلب