تاريخچه

نظام ثبت اطلاعات بیماری های قلبی عروقی Persian Registry of Cardiovascular Disease (PROVE) در نیمه دوم سال 1393 طراحی گشت و پس از ارسال پروپوزال مربوطه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انجام کارشناسی طرح، مورد توافق قرار گرفته و بدنبال آن تفاهم نامه ای با آن وزارتخانه منعقد گردید. جهت تشکیل شورای راهبردی و تیم علمی ثبت از افراد خبره و علاقه مند دعوت به همکاری شد. سپس جلسات شورای راهبردی بطور مستمر برگزار و بطور همزمان اجرای ثبت بیماریهای قلبی عروقی در مراکز درمانی شهر اصفهان آغاز گردید.

خانه

ثبت سندرم های حاد كرونر

ثبت حوادث عروقی مغز

ثبت نارسايي قلبي

ثبت فيبريلاسيون دهليزي

ثبت مداخلات كرونر

ثبت بيماريهاي مادرزادي قلب