صفحه اصلی

بیماری های قلبی عروقی از مهمترین و شایع ترین بیماری های جوامع بشری بوده و علاوه بر آمار بالای مرگ و میر و بستری، از علل عمده ناتوانی و از کار افتادگی نیز می باشند. در خصوص بیماری های قلبی عروقی تحقیقات گسترده ای انجام شده و روشهای درمانی متعددی برای درمان آنها مورد استفاده قرار می گیرد، اما هنوز این بیماریها به عنوان یک مشکل بهداشتی قابل توجه در سرتاسر جهان من جمله کشور ایران مطرح است. در دست داشتن نظام صحیح ثبت اطلاعات بیماران قلبی عروقی و تحلیل مستمر و سیستماتیک داده های منتج، پیش نیاز ارتقای کیفیت خدمات درمانی و پژوهش های کاربردی در این زمینه است. برنامه حاضر با هدف طراحی و راه اندازی نظام ثبت اطلاعات گروههای مختلف بیماریهای قلبی عروقی، کنترل کیفی و مدیریت داده ها و سپس تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده، تدوین گردیده است. با اجرای این نظام ثبت، گام مؤثری در جهت مدیریت، پیشگیری، تشخیص و درمان بهتر و صحیح تر بیماران مذکور برداشته خواهد شد.

تاريخچه:

نظام ثبت اطلاعات بیماری های قلبی عروقی

(Persian Registry of Cardiovascular Disease (PROVE در نیمه دوم سال 1393 طراحی گشت و ... ادامه مطلب

ماموريت

ايجاد بستر اطلاعاتي قابل اطمينان جهت انجام تحقيقات بيشتر و داراي اولويت در امر پيشگيري، كنترل، تشخیص و درمان بیماری های قلبی عروقی ... ادامه مطلب

هدف

ایجاد بستر مناسب جهت تولید شواهد و ارزیابی خدمات تشخیصی ، پیشگیری و درمان و ... ادامه مطلب

ويژگيها

اولین نظام جامع ثبت بیماریهای قلبی عروقی در کشور و در منطقه مدیترانه شرقی بوده كه از کنترل کیفی نظام­مند و مستمر سود مي برد ... ادامه مطلب

شوراي راهبردي

اعضای شوراي راهبردي از طيفهاي مختلف علوم باليني، بهداشت و آمار و اپیدمیولوژی شكيل شده اند ... ادامه مطلب

خانه

ثبت سندرم های حاد كرونر

ثبت حوادث عروقی مغز

ثبت نارسايي قلبي

ثبت فيبريلاسيون دهليزي

ثبت مداخلات كرونر

ثبت بيماريهاي مادرزادي قلب